ÉPILATION À LA CIRE TIÈDE ET CHAUDE

Sourcils à la cire………………….15-
Sourcils à la pince……………….18-
Lèvres ………………………………. 7-
Menton……………………………….7-
Visage…………………………………30-
Demi -jambes…………………....35-
Jambe complètes ………………..50-
Aisselles…………………………….15-
Bras/ Avant bras ………………….35-/25-
Maillot ……………………………….20-
Bikini semi intégral brésilien….. 30-
Bikini intégral ………………………..38-
Fesses ………………………………….20-
Ventre………….:……….……………..18-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *