BEAUTÉ DU REGARD

Extension de cil à cil ……………..      120-
Extension volume russe 3D,4D…….150-
Extension volume russe 5D,6D…….180-
Remplisage cil à cil …………………….80-
Remplisage volume russe 3D,4D….110-
Remplisage volume russe 5D, 6D …130-
Dépose………………………………………25-
Permanente des cils…………………….45-
Teinture des cils ………………………….35-
Teinture des sourcils………………….…25-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *